Leikkijät ovat ringissä seisten tai polvillaan, leikin aloittajan vieressä oikealla puolella on tyhjä paikka, jolloin hän esittää ääneen toiveen saada jonkun piirissä olijoista viereensä: ”tahtoisin viereeni (esim.) Timon”. Tällöin Timo pyrkii menemään tyhjälle paikalle, kun taas Timon molemmilla puolilla olevat leikkijät koettavat estää Timoa menemästä tyhjälle paikalle. Jos Timo onnistuu vaihtamaan paikkaa, se jonka oikealle puolelle jää tyhjä paikka jatkaa leikkiä: ”Tahtoisin viereeni Annan/Villen/Samulin…”.