Leikkijät istuvat tuoleilla piirissä. Leikin vetäjän pitää tietää mikä leikin juju on ja aloittaa ns. "viestin" osoittamalla jotakin pelaajaa ja sanoo "suoraan" (isossa ryhmässä auttaa että sanotaan ensin henkilön nimi kenelle viestiä jatketaan). Leikin vetäjän pitää aina vastata onko seuraava mitä sanotaan, oikein. Hän kenelle viesti menee, jatkaa viestiä sanomalla "suoraan" tai "ristiin". Leikin vetäjä katsoo että sanonta on oikein tai väärin.

Tähän ei ole mitään tiettyä kaavaa mitä seurataan, vaan se riippuu viestin saajan asennosta. "Suoraan" sanotaan jos viestin saajan jalat ovat suorassa ja "ristiin" jos viestin saajan jalat ovat ristissä.

Leikkiä jatketaan niin kauan että jokainen leikkijä on hoksannut pelin, jos leikki pitkittyy niin leikin vetäjä voi paljastaa leikin idean.