Leikkijät seisovat piirissä. Jokainen leikkijä lähtee katseellaan kiertämään myötäpäivään (vasemmalta oikealle) piiriä leikkijän kasvoista toiseen. Kun katse kohtaa toisen leikkijän kanssa, vaihtavat nämä hiljaisesti keskenään paikkaa ja aloittavat katsekierroksen uudestaan.