Tarvitaan luettelo eläimistä, paperia ja kynä kullekin. Ohjaaja kuiskaa jokaiselle leikkijälle jonkin eläimen nimen. Kun hän antaa merkin, alkavat leikkijät äännellä kullekin kuiskatun eläimen tavoin. Ohjaaja antaa uuden merkin ja ääntely lopetetaan. Sen jälkeen jokainen leikkijä kirjoittaa paperille kuulemiensa eläinten nimet. Jokaisesta väärästä eläimestä tipautetaan yksi piste pois kun taas jokaisesta oikeasta nimestä leikkijät saavat yhden pisteen.