Yksi leikkijä piilottaa avaimen tai jonkin muun pienen esineen. Kannattaa sopia, että esineestä on jäätävä pikkuisen näkyviin.

Muut leikkijät tulevat sisään ja joku kysyy ”lintu vai kala” ojentaen samalla kätensä suoraksi eteensä. Jos esine on piilotettu käden alapuolella olevaan paikkaan, piilottaja vastaa ”kala”, jos taas yläpuolelle, ”lintu”.

Jokainen alkaa etsiä ja piilottaja ohjaa heitä sanoen lämpötiloja kuten ”kylmää”, jos etsijä on kaukana kohteesta tai ”kuumaa”, jos etsijä on lähellä. Etsijöitä ohjataan myös sanomalla ”lämpenee” tai ”viilenee”.

Esineen löytänyt saa olla seuraava piilottaja.