Tarvitaan kynä ja paperia jokaiselle leikkijälle. Leikkijät istuvat piirissä. 

Paperin vasempaan reunaan kukin kirjoittaa allekkain aakkoset a:sta ö:hön.

Leikinjohtaja sanoo tämän jälkeen kunkin kirjaimen kohdalla kysymyksen, jota vastaavan sanan kukin kirjoittaa ko. kirjaimen kohdalle listaan. Kysymykset voivat käsitellä joko rajattua aihetta tai yleistietoutta, esim. luonnontiedettä, maantiedettä, urheilua, historiaa jne.

Esim. A. suomalainen kultamitalimies (Anttila) B. valtio Etelä-Amerikassa (Brasilia) C. suomalainen koulumies (Cygnaeus) Kutakin kirjainta varten annetaan aikaa esim. 20 sekuntia. Eniten hyväksyttäviä vastauksia kirjoittanut voittaa.