Osallistujille annetaan käsky muodostaa rivi esimerkiksi iän, silmien värin tai pituuden mukaan. Leikkijöiden tulee tehdä rivi kommunikoimalla ilman ääntä.