Leikkijät jaetaan ryhmiin. Leikinjohtaja huutee esim. "Viisi jalkaa, kolme kättä ja yksi pää".
Tällöin ryhmän tulee koskettaa maahan vain vastaavalla määrällä vastaavia ruumiinosia. 
Nopein ryhmä saa pisteen.