Leikkijät jaetaan kahteen joukkueeseen. Yksi leikkijä kummastakin joukkueesta pitää saman lakanan eri päistä kiinni. Lakanaa pidetään pystysuorassa. Joukkueet menevät lakanan vastakkaisille puolille seisomaan siten, etteivät he näe toisen joukkueen jäseniä. Molemmilta puolilta, aina yksi leikkijä kerrallaan, menee istumaan lakanan viereen, suunnilleen lakanaa pitelevien oppilaiden keskelle. Kun lakanan päädyissä olevat leikkijät pudottavat lakanan yhtä aikaa alas, pitää istujan huutaa mahdollisimman nopeasti, vastakkaisella puolella istuvan leikkijän nimi. Se leikkijä, joka huutaa myöhemmin, joutuu toiseen joukkueeseen. Kun toisesta joukkueesta loppuu osallistujat, loppuu myös leikki. Voittaja on siis se joukkue, joka on saanut puolelleen kaikki leikkijät