Tuolit asetetaan suureksi piiriksi. Jokaisella leikkijällä tulee olla tuoli, mutta vain joka toiselle tuolille istutaan. Muut leikkijät menevät piirin keskelle. Leikin ohjaaja sitoo nyt istuvien leikkijöiden silmät. Ohjaajan annettua merkin rupeavat keskellä olevat laulamaan jotain laulua. Laulun aikana heidän tulee istuutua vapaille tuoleille. Kun kaikki istuvat, lopettaa leikinohjaaja laulun. Ne, joiden silmät on sidottu, arvaavat nyt, kuka istuu heidän oikealla puolellaan. Jos arvaaja arvaa oikein, niin hän saa mennä vuorostaan keskelle. Jos hän arvaa väärin, täytyy hänen jäädä edelleen istumaan. Sitten leikki alkaa uudelleen.