Leikkijät kulkevat vapaasti leikkialueella.
Ohjaaja sanoo jonkin eläimen nimen, ja leikkijät muodostavat ryhmiä siten, että jalkoja on ryhmässä yhtä monta kuin kyseisellä eläimellä.
Linnuilla on kaksi jalkaa, nisäkkäillä neljä jalkaa, hyönteisillä kuusi jalkaa ja hämähäkeillä kahdeksan jalkaa.
Esim. kun huudetaan ”kettu”, kaksi leikkijää muodostaa parin. Tämän jälkeen pari yrittää liikkua kuten kettu.
Kun ohjaaja antaa luvan, leikkijät hajaantuvat ja jatkavat kävelyä yksinään leikkialueella kunnes ohjaaja huutaa seuraavan eläimen.
Kun leikitään ensimmäisiä kertoja, ohjaaja voi kertoa, kuinka monta jalkaa kyseisellä eläimellä on.
Viimeiseksi ohjaaja voi pyytää leikkijöitä muodostamaan tuhatjalkaisen, jolloin kaikki leikkijät muodostavat yhden pitkän jonon ja kulkevat eteenpäin kuin tuhatjalkainen.