Kalalokilla on erilaisia "kaklatuksia" kuten "kaiíaa" ja "ka-ka-ka-ka".
Saaristossa ja merenrannoilla voi nähdä kalalokin pesivän suurissa yhdyskunnissa.
Yhdyskunnissa kalalokkien pesät sijaitsevat lähellä toisiaan ja linnut havaitsevat helpommin munia ja poikasia vaanivat viholliset ja pystyvät ajamaan ne pois.
Yksi leikkijöistä on petoeläin (tai ihminen, joka kulkee luonnossa), toiset ovat kalalokkeja. '
Kalalokit jaetaan kahteen ryhmään. Ryhmät asettuvat seisomaan riviin vastakkain, siten että keskelle jää käytävä.
Leikin johtaja tekee käytävään mutkia ja kulmia siirtämällä rivejä.
Sen aikana petoeläin seisoo selkä leikkijöihin päin, katsomatta millainen kuja on syntymässä.
Kun kaikki on valmista, petoeläimen täytyy kävellä sokkona käytävää pitkin yrittäen olla törmäämättä kalalokkeihin.
Jos petoeläin tulee liian lähelle kalalokkia, lokki huomaa petoeläimen ja ääntelee "ka-ka-ka-ka".
Silloin peto tietää tulleensa liian lähelle kalalokkien yhdyskuntaa. Lokki saa äänellä ainoastaan kun peto tulee liian lähelle ja on törmäämässä lokkiin.
Kun peto on päässyt mutkittelevan käytävän toiselle puolelle, voitte muodostaa uuden käytävän ja valita toisen leikkijän pedoksi.
Petoeläimen sijaan voi olla esim. peippo, joka ”lentää” metsän läpi omalle reviirille. Muut peipot varoittavat, jos tulee liian lähelle.
Tai sitten kulkija on ihminen, ja muut ovat lintuja.
Lintujen pesimäaikaan täytyy erityisen varovasti liikkua luonnossa.