Tässä hippaleikissä turvana on halaus.
Yksi leikkijöistä on hippa, joka määrää halausryhmän koon.
Ryhmän koko voi muuttua leikin aikana.
Ollakseen turvassa leikkijöiden pitää muodostaa hipan määräämän kokoinen halausryhmä.
Turvassa saa olla vain hetken ja sitten on jatkettava juoksemista.
Siitä leikkijästä, jota hippa koskettaa, tulee uusi hippa.