Yksi leikkijöistä menee ulos toisten astuessa piiriin. Piirissä olijoista valitaan yksi orkesterinjohtaja. Hän alkaa soittaa eleillään, mutta täysin äänettömästi jotain soitinta ja muut tekevät samoin perässä. Nyt kutsutaan ulos mennyt takaisin sisään. Hän yrittää arvata kuka on orkesterinjohtaja, sillä vain hän saa vaihtaa soitinta. Orkesterinjohtaja vaihtaa silloin tällöin soitinta ja muut pyrkivät seuraamaan mahdollisimman nopeasti. Jos ulkona ollut arvaa orkesterinjohtajan, menee orkesterinjohtaja seuraavaksi ulos. Voidaan sopia, että ulkoa tulleelle on 1-3 arvausta leikkijöiden määrästä riippuen.