- 2 joukkuetta, toisilla tötsät hattuina ja toisilla huppuina
- viedään ympäri leikkialuetta joko pystyyn tai kumoon
- yritetään kaataa tai nostaa tötsä oman joukkueen hyväksi
- lopuksi lasketaan kummalla enemmän tötsiä