Tarvikkeet: 

Diplomi, itsetehty tai liiton asiakirjapohja

Suoritusohjeet: 

Valitaan ryhmän sovittelija
Yksi tapa toteuttaa rauhankasvatusta on järjestää kerho/leiriryhmän sovittelijan valinta, jonka tarkoitus on nostaa esille omassa yhteisössä sovittelevassa hengessä toimineita lapsia, ryhmiä tai vaikkapa ohjaajia. Valinta voidaan toteuttaa joko paikallisella, alueellisella  tai koko järjestön tasolla.  Pinskuyhteisöt voivat halutessaan palkita oman yhteisön sovittelijan omalla diplomilla.
 
SOVITTELIJAN VALITSEMISEN PERUSTEET
Lapset ja nuoret valitsevat henkilön tai ryhmän ansiokkaasta sovittelutyöstä tai taustatyöstä rauhallisen ilmapiirin aikaansaamisessa tai tukemisessa. Sovittelijan valinnan ideana on antaa tunnistusta joko yksittäisille henkilölle tai  ryhmälle rauhallisen, suvaitsevaisen ja turvallisen ilmapiirin edistämisestä. 
Sovittelija

on omalla toiminnallaan edistänyt yhteisön positiivista ja rakentavaa ilmapiiriä
osoittaa ymmärtämystä toisten erilaisia näkökulmia kohtaan  ja kunnioittaa niitä
on mahdollisesti edesauttanut koulussa tapahtuneen  ristiriitatilanteen ratkaisemisessa.

 
Nuoremmille ikäluokille valitsemiskriteereitä on hyvä avata  muutaman esimerkin kautta. Tällaisia esimerkkejä voivat olla riita- tai kiusaamistilanteet, joissa joku lapsi tai nuori on vaikkapa puuttunut tilanteeseen tai pyrkinyt edesauttamaan sovun syntymistä. Esimerkkinä voi kertoa myös lapsesta tai nuoresta, joka on omalla toiminnallaan edistänyt hyvää ilmapiiriä ja yhteishenkeä.
Varsinaista sovittelijakoulutusta järjestää Suomessa Verso. Versokoulutuksen läpikäyneet toimivat kouluissa sovittelijoina, jotka auttavat kanssakoululaisiaan riitojen ratkaisemisessa rauhanomaisesti.
(Lisää tietoa osoitteessa: www.ssf-ffm.com/vertaissovittelu)
 
Tietoa Versosta eli vertaissovittelusta opettajalle (liite) tai sähköisenä http://www.ssf-ffm.com/vertaissovittelu/assets/files/VERSO_2010.pdf ja http://www.ssf-ffm.com/vertaissovittelu/#

Ohjaajan rooli: 

Ohjata prosessia esimerkein ja vastata diplomeista

Kasvatustavoitteet: 

Sovittelun keskeisinä lähtökohtina ovat osallisuuden vahvistaminen sekä sosiaalisten taitojen oppiminen. Vertaissovittelu perustuu restoratiiviseen ajatteluun, jossa on kyse ihmissuhteiden ja tunteiden huomioon ottamisesta.