Etusivu » Laatujarjestelma » Laatujärjestelmän perusteet

Laatujärjestelmän perusteet

Mistä syntyy laadukas pinskutoiminta?

Tämä toimi johtoajatuksena Pinskujen laatujärjestelmän  syntymiselle. Laatu merkitsee jotain, mikä koetaan yleisesti hyväksi. Kun puhutaan laadusta, tarkoitetaan usein jonkun tuotoksen tai toiminnan laatua.PInskujen laatujärjestelmän yhteydessä puhutaan yleisesti toiminnan laadusta, koska järjestössä toiminnan laatu rakentuu usein  toiminnan ja toiminnan osien (toiminto) varaan tuotosten sijaan. Pinskuissa laatu merkitsee sitä, että järjestön toiminta vastaa yleisesti sille asetettuja tavoitteita ja arvoja kaikilta osin: Ulospäinsuuntautuneesta somemarkkinoinnista aina leirin mehupurkkivalintoihin saakka. Laatu on sitä, että me olemme sitä mitä lupaamme ja teemme sitä mitä lupaamme. Lapsijärjestössä erityisen tärkeää on ottaa huomioon lapsen osallisuus ja lapsen oma näkemys toiminnan hyvästä laadusta. Tästä syystä olemme koostaneet laatujärjestelmän yhteyteen laajan työkalupakin erityisesti lasten näkemysten esilletuomista helpottamaan niin hallinnon, ohjaajien kuin lasten itsensä suunnittelemaa ja toteuttamaa työtä. Hallinnon työkalupakissa korostuu lasten näkemysten esiintuominen päätöksenteossa. Ohjaajien ja työntekijöiden työkalupakki korostaa ohjaajan roolia lapsen osallisuuden portinvartijana ja orientoi laatujärjestelmän soveltamiseen kaiken pinskutoiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin tukena. Lasten ja nuorten osiossa annetaan vinkkejä, miten toimintaan osallistuva lapsi tai nuori voi itse vaikuttaa eri asioihin Pinskuissa.

Laadun mittaaminen käytännössä: 7 askelta kohti parempaa pinskutoimintaa

1. Valitse tekijäryhmä, johon kuulut laatujärjestelmämallissa (hallinto, ohjaajat/työntekijät, lapset/nuoret)

2. Määrittele organisoimallesi toiminnolle viitekehys, eli missä laatumallia sovelletaan:

  • Tyyppi (MIKÄ)
  • Tavoite (MIKSI)
  • Tekijät (KUKA)
  • Aikataulu (MITÄ, MISSÄ & MILLOIN)
  • Tapa (MITEN)
  • Budjetti (MILLÄ RAHALLA)

Käytä apuna laadukkaan toiminnan suunnittelun tukilomaketta ja riskikartoitusta.

3. Valitse laadun mittarit ikäryhmälle ja suunnittelemallesi toiminnalle laadun mittaamisen menetelmä/menetelmät.. Aseta laadulle tavoitetasot ja toteuta arviointi toiminnan toteuttamisen jälkeen.

4. Vertaa ja arvioi laadun tavoitetasojen suhdetta menetelmillä mitattuihin, toteutuneisiin tasoihin.

5. Dokumentoi tulokset.

6. Toteuta (prosessin) kehittämissuunnitelma (prosessien kehittämisen lomake).

7. Johda rohkeasti laatuprosessia alusta loppuun!

Tämän sivun lyhytosoite on: pinskupakki.fi/node/11042