Aihealue: 
Ikäkauden tunnus: 
Tukevien aikuisten symboli.

Yli 25-vuotiaan aivot ovat kehittyneet aikuisen tasolle. Tässä vaiheessa järjestäytynyt ajattelu ja käyttäytymisen hallinta saavuttavat aikuisen tason. Tasapainossa näiden kanssa toimivat idearikkaat, luovat ja tunteelliset aivojen osat. Tunteet, tahto ja järki voivat toimia yhtä aikaa tai toisilleen tilaa antaen, tasapainossa. Ihmisen kyky kokea empatiaa ja tehdä moraalisia arvioita on täysin kypsä.

Aikuinen identiteetti ja persoonallisuus on kehittynyt, ihminen on valmis kantamaan vastuuta itsestään ja perheestä. Pitkät parisuhteet ja sitoutuminen ovat tavallisia ja usein lisääntyminen alkaakin tuntua yhä tärkeämmältä.Kehitysajan suoritepaineet, itsetunto- ja kehonkuvaongelmat sekä myytit hellittävät, mutta tiedontarve on olemassa.

Lähde: Väestöliitto