Aihealue: 
Ikäkauden tunnus: 
Violetti meeple.

Nuorella aikuisella (alle 25v) aivojen alueet, joita tarvitaan harkinnassa, sekä kokonaisuuksien ja syy-seuraussuhteiden tajuamisessa, kehittyvät voimakkaasti. Vastuuntunto ja itsehillintä kehittyvät ja samalla nuoren aikuisen persoonallisuus vahvistuu. Arvostelukyky ja riskinarviokyky paranevat sekä tunteiden kanssa pärjääminen helpottuu. Tarve uhmaan ja näytönhalu vähenevät murrosiän mentyä ohi.

Nuori aikuinen alkaa katsoa jo itsenäisen elämän suuntaan ja tekee valintojaan sen pohjalta. Kyky intensiiviseen, suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun ja työhön on kehittynyt. Kotoa muuttaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi, omien vanhempien kanssa jatkuvasti oleminen alkaa tuntua omaa elämää rajoittavalta. 

Osa perustaa myös oman perheen ja tarvitsee tietoa  näistä asioista. Monilla on tarve sitoutua parisuhteeseen. Tulevaisuus kiinnostaa ja tehdään valintoja sen suhteen. Arvot ovat jo varsin vakiintuneet.

Lähde: Väestöliitto