Aihealue: 
Ikäkauden tunnus: 
Sininen meeple.

Keskinuoruudessa pahimmat murrosikään kuuluvat myrskyt ovat yleensä jo laantuneet, mutta erityisesti omaan kehoon ja identiteettiin liittyvä epävarmuus on vielä suurta.Tässä vaiheessa nuori totuttelee muuttuneeseen olemukseensa, etsii omaa identiteettiään ja itsenäistyy vanhemmistaan.

Omaan kehoon liittyvä epävarmuus ja riittämättömyyden kokemukset ovat erityishaaste seksuaalikasvatukselle. Samalla riskinottohalu ja rohkeuden ihailu lisääntyy, samoin kuin uhmakkuus ja itsenäistymistarve. Tässä vaiheessa nuori voi olla impulsiivinen, ailahteleva ja riskialtis toimissaan. Halu irtiottoon aikuisten kontrollista, jopa aikuisten arvomaailmasta, voi olla ajoittain vahva. Nuori etsii keinoja tuntea olevansa itsenäinen ja vahva, eikä se aina onnistu.

Nuoren itsetunnon ja kehonkuvan vahvistaminen on erityisen tärkeää. Samalla on hyvä painottaa harkinnan ja järjen käytön merkitystä, ettei jokaisen tunteen mukaan pidä toimia, ajattelematta ensin. Ensimmäiset rakastumisen kokemukset voivat olla erittäin intensiivisiä ja palkitsevia, ja samalla kasvaa tarve myös vastaanottaa rakkautta ja tuntea itsensä ihailluksi. Flirttiä harjoitellaan ja nuori saattaa ottaa isoja riskejä lähtemällä nettitutun tapaamisiin tai salabileisiin. Turvataitojen merkitys korostuukin nuoren itsenäistyessä kohti aikuisuutta. 

Nuoren kyky turvata läheisiin aikuisiin voi vaihdella. Toiset toimivat helposti yhteistyössä ja kuuntelevat neuvoja, toisille se on vaikeaa.  Erityisen tärkeää on ohjata nuori oikean tiedon lähteille, eli osoittaa hänelle kirjoja tai nettisivuja, joista löytyy asiallista, ikätasoista ja korkealaatuista tietoa.

Irtiotto vanhemmista kuuluu tähän vaiheeseen, jossa nuori etsii uudenlaista suhdetta isäänsä ja äitiinsä. Nuori tarvitsee tilaa itsenäistyä, mutta edelleen vanhempiensa tukea ja aikaa.

Lähde: Väestöliitto