Tarvikkeet: 

Tietokone ja internet -yhteys, esitteitä, karttoja, julkisen liikenteen aikatauluja

Ohjaajan rooli: 

Auttaa valmisteluissa ja tiedon etsinnässä.

Kasvatustavoitteet: 

Nuori saa käsityksen siitä, minkälainen kohde voi päätyä UNESCOn listalle. Nuori oppii tekemään kotimaan matkavalmisteluita ryhmässä. Nuori oppii tuntemaan kotimaansa kulttuuriperintöä ja ainutlaatuisuutta.