Tässä Maailmankoulun harjoituksessa pyritään tekemään näkyväksi sitä, miten moninainen lapsiryhmä on sekä tuomaan esille lasten yksilöllisiä eroja positiivisessa ja arvostavassa hengessä.
Suoritusohjeet: 

Järjestä tarpeeksi tilaa, jossa kaikki pystyvät liikkumaan.

1. Pyydä lapsia kulkemaan tilassa ensin aivan hiljaa. Kävellään rauhallisesti ja katsellaan vastaantulijoita ystävällisesti.

2. Jatkakaa kulkemista ja kerro seuraavaksi jokin tervehtimistapa, esimerkiksi kättely, jolla tervehditään vastaantulijoita kävellessä.

3. Jatkakaa kävelyä. Seuraavaksi tehtävänä on haastatella vastaantulijoita ja etsiä sekä muodostaa sellaisten lasten kanssa ryhmä, joilla on sama ominaisuus kuin itsellä. Ehdota aina yhtä ominaisuutta kerrallaan ja sen mukaan lapset etsivät ryhmänsä aina uudelleen. Ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi samanväriset sukat, silmien väri, syntymäkuukausi, sisarusten lukumäärä, lemmikkieläimet/ei lemmikkieläintä, lempiruoka, äidinkieli jne.). Lopuksi voidaan sanoa jokin ominaisuus, joka on kaikille yhteinen, esimerkiksi Pinskuna oleminen. 

Harjoituksen purku: Kokoa yhteen harjoituksen herättämiä tunnelmia ja ajatuksia. Harjoituksen myötä on varmasti huomattu, että välillä muodostuneet ryhmät voivat olla isoja, välillä pieniä. Jokaisella voi olla myös useampiakin ominaisuuksia, joita ei ole kenelläkään toisella. Ketään täsmälleen samanlaista ei ole toista, vaan olemme kaikki ihan ainutlaatuisia ja oman-laisinamme ja silti kaikki yhtä arvokkaita.

Lähde: Maailmankoulun Minä ja muut -virtuaalimatkalaukku https://maailmankoulu.fi/wp-content/uploads/2020/07/Matkalaukku_virtuaali_Mina-ja-muut_vaka.pdf

Kasvatustavoitteet: 

Tämän aktiviteetin kasvatustavoitteena on pyrkiä tekemään näkyväksi sitä, miten moninainen lapsiryhmä on sekä tuomaan esille lasten yksilöllisiä eroja positiivisessa ja arvostavassa hengessä.