Rauhankasvatus perustuu Unescon ihmisoikeuksien julistukseen. Me synnymme vapaina -kirja kertoo kuvin kustakin ihmisoikeudesta. Voitte valita mitä oikeuksia haluatte käsitellä tai käydä läpi ne kaikki. Harjoituksen tarkoituksena on saada osallistujat pohtimaan vapautta, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta, uskonnon ja mielipiteen vapautta, sekä oikeutta hyvään elämään, kouluun ja turvallisuuteen.
Tarvikkeet: 

Me synnymme vapaina -kirja

Suoritusohjeet: 

Me kaikki synnymme vapaina

Rauhankasvatus perustuu Unescon ihmisoikeuksien julistukseen. Me synnymme vapaina -kirja kertoo kuvin kustakin ihmisoikeudesta. Voitte valita mitä oikeuksia haluatte käsitellä tai käydä läpi ne kaikki.

Kirjan tarkoituksena on saada osallistujat pohtimaan:

  • vapautta, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta, uskonnon ja mielipiteen vapautta,
  • oikeutta hyvään elämään, kouluun ja turvallisuuteen

Keskustelkaa kirjan pohjalta. Voitte käyttää seuraavia kysymyksiä keskustelun tukena:

  • Minkälaisia oikeuksia lapsilla on?
  • Mitä luulette, onko muiden maiden lapsilla samat oikeudet?
  • Mitkä oikeudet eivät ehkä toteudu kaikkien kohdalla? Miksi?
  • Mitä voisit itse tehdä, jotta jokin (valitsemasi) oikeus toteutuisi paremmin koulussa, kotona, Pinskuissa, Suomessa tai maailmassa?
Ohjaajan rooli: 

Pitää huoli, että osallistujat käyvät tutustumassa kirjaan ja keskustelevat siitä esim. pienryhmissä.

Kasvatustavoitteet: 

Me kaikki synnymme vapaina Rauhankasvatus perustuu Unescon ihmisoikeuksien julistukseen. Me synnymme vapaina -kirja kertoo kuvin kustakin ihmisoikeudesta. Voitte valita mitä oikeuksia haluatte käsitellä tai. Harjoituksen tarkoituksen on saada osallistujat pohtimaan:

  • vapautta, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta, uskonnon ja mielipiteen vapautta
  • oikeutta hyvään elämään, kouluun ja turvallisuuteen