Meissä kaikissa on eroja ja yhtäläisyyksiä: Tarkastellaan moninaisuutta lähiympäristössä positiivisessa hengessä!
Tarvikkeet: 

Paperia ja tusseja.

Suoritusohjeet: 

1. Jaa lapset neljän hengen ryhmiin.

2. Jokainen saa ison paperin, johon piirretään viidestä isosta ympyrästä koostuva kukka.

3. Ohjaa lapsia pohtimaan ja nimeämään jokin tärkeä ominaisuus itsessä, jota muilla ryhmän jäsenillä ei todennäköisesti ole. Lapset kirjaavat tämän ominaisuuden kukan suuriin, pyöreisiin terälehtiin.

4. Kukan pieniin terälehtiin kirjoitetaan jokin ominaisuus, joka yhdistää kahta ryhmän jäsentä toisiinsa.

5. Seuraavaksi lapset pohtivat ja kirjoittavat kukan keskellä olevaan ympyrään ominaisuuksia, jotka ovat heille kaikille yhteisiä. Ohjaa heitä kirjoittamaan ominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä ja pysyviä, ei esimerkiksi vaatteiden värejä tai tavaroita, joita oppilaat omistavat.

6. Kootkaa lopuksi kukat yhdessä tutkittaviksi esimerkiksi seinälle tai pöydälle. Millaisia yhdistäviä tekijöitä teillä ryhmässä on? Entä millaisia erityisiä ominaisuuksia löytyy ryhmästä? Todetkaa, että kaikki kirjatut ominaisuudet ovat hienoja ja tärkeitä. Keskustelkaa, millaista oli löytää erilaisia ja samanlaisia ominaisuuksia toisten kanssa.

Lähde: Maailmankoulun Minä ja muut -virtuaalimatkalaukku https://maailmankoulu.fi/wp-content/uploads/2020/07/Matkalaukku_virtuaali_Mina-ja-muut_vaka.pdf

Kasvatustavoitteet: 

Tehtävä auttaa tutkimaan moninaisuutta lähiympäristössä: mitä eroja ja toisaalta mitä yhtäläisyyksiä meissä ihmisissä on.