Tarvikkeet: 

saksia, liimaa, pahvia ja silkkipaperia tai ikkunamaalia Rauhan puuta varten
Kyyhkyihin paperia, sulkia ja höyheniä, kyniä, sinitarraa kyyhkyjen kiinnittämistä varten

Suoritusohjeet: 

Tehdään rauhan linnut ja rauhan puu
RAUHAN LINTU
Askarrelkaa yhdessä jokaiselle oma rauhankyyhky. Voitte käyttää valmiita pohjia tai askarrella kyyhkyt itse. Jokainen oppilas voi kirjoittaa kyyh­kyynsä, mitä rauha tarkoittaa itselle. Tarkoittaako se kenties turvallista kotia, sotien loppumista maailmassa, sovintoa koulukaverin kanssa, hiljaisuutta metsässä vai jotain aivan muuta? Pohtikaa yhdessä tai pareittain. Lintuihin voi kirjoittaa myös muilla kielillä.
Kyyhkyjä voi myös värittää, niihin voi liimata pyrstösulkia ja -höyheniä tai vaikka piirtää silmät.
RAUHAN PUU
Mikäli haluatte jakaa ajatuksenne muillekin, voitte askarrella vaikkapa luokan seinälle, koulun käytä­välle tai juhlasaliin rauhan puun, johon kyyhkyt voi kiinnittää.
Rauhan puun voi toteuttaa eri tavoilla. Helpointa puu on toteuttaa esimerkiksi kiin­nittämällä oksan muotoisia pahvinpaloja seinään ja lisätä koristeeksi silkkipaperista leikattuja lehtiä. Puun voi myös maalata ikkunamaalilla suureen ikkunaan, tai mitä ideoita sitten keksittekin! (Ahtisaaripäivät-oppimateriaali)

Ohjaajan rooli: 

Ohjeistaa askartelussa ja pohjustaa askartelua kertomalla rauhasta ja pohtimalla yhdessä, mitä rauha merkitsee.

Kasvatustavoitteet: 

Pohditaan, mitä rauha merkitsee itselle ja muille.