Mistä rasismi syntyy? Mitä on erilaisuus? Miksi ja mistä rasismi johtuu? Mitä rasisti pelkää?
Tarvikkeet: 

Kyniä, fläppejä. Mahdollisesti taustamateriaalia, esim https://www.eirasismille.fi/sisalto/materiaaleja-vinkkej%C3%A4-ja-linkke...

Suoritusohjeet: 

Ohessa on kysymyksiä liittyen rasismiin. Alustuksessa voi käyttää esim. SPR:n rasismin ja vihapuheen vastaisia aineistoja: https://www.eirasismille.fi/sisalto/materiaaleja-vinkkej%C3%A4-ja-linkke... Valitkaa keskustelunne pohjaksi niistä esim. viisi teitä eniten kiinnostavaa. Miettikää myös kysymystä, kuinka voimme taistella rasismia vastaan. Perustelkaa vastauksenne. Kirjatkaa vastauksenne fläpille. Mistä rasismi syntyy ? Mitä on erilaisuus? Miksi ja mistä rasismi johtuu? Mitä rasisti pelkää? Voiko rasismi synnyttää sotia? Onko kansoja, joiden keskuudessa ei ole rasismia? Mitä tarkoittaa etninen? Mitä on etninen puhdistus? Millä keinoin voimme toimia rasismia vastaan?  Miettikää erilaisia käytännön keinoja viedä rasismikysymyksen käsittely pinskutoimintaan?

Ohjaajan rooli: 

Ohjata keskustelua ja tiivistää/vetää keskustelua yhteen. Huomaa, että aiheen valmistelu (taustamateriaaliin tutustuminen yms) saattaa edellyttää lisäaikaa aktiviteetin ajantarpeen lisäksi.

Kasvatustavoitteet: 

on edistää globaalia solidaarisuutta ja ehkäistä rasismia.