Suoritusohjeet: 

Neuvotellaan
Jaa ryhmä pareihin. Jokainen pari alkaa neuvotella siitä, mitä yhdessä tehtäisiin. Ensimmäisessä vaiheessa parin idean tyrmääminen on kielletty. Jos toinen esimerkiksi ehdottaa elokuviin menemistä, on tähän ehdotukseen vastattava aina ”KYLLÄ”/”JOO” ja ehdotettava samalla mitä muuta voisi tehdä.
Seuraavana vaiheessa parin ehdotukset pitääkin tyrmätä sanomalla ”EI” ja ehdottamalla omaa ideaa sen sijaan. Myös toinen tyrmää kaikki vastaehdotukset. Kolmannessa vaiheessa parit voivat valita vastaavatko ”KYLLÄ/JOO” vai ”EI” toisen ehdotuksiin. Oman ehdotuksen jälkeen vuoro siirtyy aina kaverille. Keskustelkaa: Miltä kaikissa kolmessa eri vaiheessa tuntui? Milloin neuvottelut etenivät parhaiten?
(Ahtisaaripäivät-opetusmateriaali)

Ohjaajan rooli: 

Ohjata pareja harjoituksen eri vaiheissa ja vetää purku: Miltä kaikissa kolmessa eri vaiheessa tuntui? Milloin neuvottelut etenivät parhaiten?

Kasvatustavoitteet: 

Tehtävän tarkoituksena on harjoitella rakentavan keskustelun ja yhteistyön taitoja.