Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa Pinskuilla ohjaa vuonna 2018 voimaan tullut Euroopan tietosuoja-asetus, joka tunnetaan myös nimellä GDPR. Pinskutoiminnan järjestäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä, etenkin tapahtumia järjestettäessä tai uusien jäsenten liittyessä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa sellaisia tietoja, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Nimi on ilmiselvä esimerkki henkilötiedosta, mutta myös valokuva on henkilötieto. 

Pinskut jäsenjärjestöineen säilyttää ja käsittelee jäsentensä ja toiminnassa mukana olevien ihmisten henkilötietoja suoraan pinskupakissa, aka. siinä palvelussa jota parhaillaan käytät. Mitään henkilötietoja ei käsitellä työvälineillä, jotka eivät ole tietoturvallisia ja täysin pinskujen hallinnassa. Mikään pinskujärjestö ei koskaan pyydä lähettämään henkilötietojasi esim. sähköpostilla.

Allaolevilta sivuilta löydät tietoa henkilötietojen käsittelystä järjestön sisällä, sekä ohjeet tietojen turvalliseen käsittelyyn.

Tämän sivun lyhytosoite on: pinskupakki.fi/node/10951