"Pioneeritoiminnan kasvatuksellinen päämäärä on kasvattaa lapsesta persoonallinen, tasapainoinen, oma-aloitteinen, luova, kriittinen, empaattinen ja yhteistyötaitoinen pioneeri, joka toimii eettisten ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta niin yksityisessä, paikallisessa kuin globaalissa elinpiirissään."

Pinskutoiminnan pedagoginen tausta on yhteisö-ja seikkailukasvatuksessa. Lasten ja nuorten kanssa tehtävä toiminta perustuu seikkailukasvatukseen ja sen toiminnallisiin palasiin: aktiviteetteihin. Seikkailukasvatus tukee niin ekologista elämäntapaa kuin lapsen kasvamista aktiiviseksi toimijaksi. Seikkailukasvatus tukee omien rajojen koettelua  sekä luovuuden ja kriittisen ajattelun kehitystä. Yhteisökasvatus korostuu Pinskujen koulutustoiminnassa (ohjaajakoulutukset), joka perustuu epäformaaleihin oppimisympäristöihin,  modulaarisuuteen, kokemuksellisuuteen ja kokemuksellisuuden jakamiseen.