Suoritusohjeet: 

Kerrotaan ja kuunnellaan
Pyydä kahta vapaaehtoista oppilasta muodostamaan pari ja näyttämään harjoituksen idea koko ryhmälle. Pari istuu tuolille toisiaan vastapäätä. Valitkaa jokin helppo keskustelun aihe, kuten esim. eilinen päivä, harrastukset, lomasuunnitelmat tms. Pari voi alkaa vapaasi keskustelemaan aiheesta. Hetken kuluttua ohjaaja pyytää toista paria kääntämään tuolinsa niin, että nyt hän on selkä keskustelupariinsa päin. Pari jatkaa keskustelua valitusta aiheesta. Hetken kuluttua harjoituksen voi päättää. Ohjaaja pyytää nyt keskustelijoilta kertomaan miltä keskusteleminen näissä kahdessa eri tilanteessa tuntui. Vaikuttiko esimerkiksi toisen kasvojen näkeminen keskusteluun ja jos, niin millä tavalla. Lopuksi koko luokka voi pareittain kokeilla harjoitusta.
(Lähde: Ahtisaaripäivät-opetusmateriaali)

Ohjaajan rooli: 

Ohjata keskustelijoita ja purkua: Miltä keskustelu tuntui kasvokkain, entä silloin kun toinen keskustelija käänsi selän? Miten toisen ihmisen kasvojen näkeminen vaikutti keskusteluun?

Kasvatustavoitteet: 

Tehtävässä harjoitellaan keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja.